Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

7/30/2011, Evacuation of Syntagma Square (Athens, Greece)


The aesthetics of the city of Athens, and Diogenes’ tub
This morning at 4:30 or so, riot police, municipal police and prosecutor, broke in Syntagma Square. Tents, tables, banners, and people were "cleaned up" from the Square. The first banner that was ripped off was the one that read "Direct Democracy Now!" The mayor of Athens said that the situation in Syntagma Square affects the aesthetics and hygiene of the city of the Athenians, and is a deterrent to tourism.

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Nobody can predict the evolution of radically new


Dear friends, do not fear, and do not becalm. We have to be vigilant. But at the same time we have to be patient and to have confidence. The fight we are giving is not a 100 meters run. It’s a marathon. Actualy, it is a marathon with no finish line. It is the poet’s "continual revolution". It is the philosopher’s "I know that I know nothing". It is Oedipus’ answer to the riddle of the Sphinx: "Human".

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Ζούμε την Πτώση του Υπαρκτού Καπιταλισμού και Έχουμε Ιστορική Ευθύνη

Αυτό που ζούμε, μας ξεπερνάει: Και τον καθένα μας προσωπικά, και το λεγόμενο "Κίνημα των Πλατειών" ως σύνολο, και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Ξεπερνάει τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεπερνάει και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ναι. Στεκόμαστε αμήχανοι. Αλλά όχι μόνο εμείς. Αμήχανοι στέκονται και οι κεφαλαιοκράτες. Αμήχανες στέκονται και οι κυβερνήσεις. Η ελεύθερη αγορά έφτασε και ξεπέρασε τα όριά της. Η μεγαλύτερη φούσκα που σκάει αυτή την εποχή, είναι αυτή του ιδεολογήματος της "ελεύθερης αγοράς που αυτορυθμίζεται". Και ο κρότος που κάνει σκάζοντας είναι εκκωφαντικός. Παρασύρει εθνικές οικονομίες, και λαούς ολόκληρους. Η άπειρη ανάπτυξη που ευαγγελίζονταν οι οπαδοί της ελεύθερης αγοράς, αποδείχτηκε τραγικά πεπερασμένη. Ονομάσανε τα άυλα οικονομικά μεγέθη "προϊόντα". Και ζήσαμε τη δικτατορία του αριθμού. Μόνο οι ποσότητες και τα μετρήσιμα μεγέθη υπήρχαν. Οι ποιότητες, η ηθική, το πνεύμα, η ποίηση, ήταν για τους γραφικούς και τους παρίες. Τώρα ξαναγινόμαστε όλοι ποιητές. Ξαναγινόμαστε όλοι άνθρωποι. Με αλληλεγγύη, αισθήματα και ήθος. Ενάντια στον "ορθολογισμό" του καπιταλισμού, γινόμαστε παράλογοι.

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

"Μαθηματική απόδειξη πως ο Πάσχος Μανδραβέλης είναι ΚΤΗΝΟΣ!" ή "Πράσσειν Άλογα" ή "Περί λογικής"

Έχω βαρεθεί όλους εκείνους που επικαλούνται τη λογική και τα λογικά επιχειρήματα για να τεκμηριώσουν την αλήθεια του συμπεράσματός τους. Θα κάνω, λοιπόν, την παρουσίαση ενός λογικού επιχειρήματος:
Προκείμενη Α: Όλα τα άλογα είναι πράσινα
Προκείμενη Β: Ο Ντορής είναι άλογο
Συμπέρασμα Γ: Ο Ντορής είναι πράσινος
Από τις Προκείμενες Α και Β, πράγματι προκύπτει με τη χρήση της λογικής το Συμπέρασμα Γ. Το γεγονός, όμως, ότι αυτό αποτελεί ένα λογικό επιχείρημα και προκύπτει λογικά το συμπέρασμα "Ο Ντορής είναι πράσινος" από τις προκείμενες Α και Β, δεν καθιστά το συμπέρασμα αυτό αληθές. Αυτό που εξασφαλίζει η χρήση του λογικού επιχειρήματος είναι μόνο το εξής: Εάν είναι αλήθεια πως "Όλα τα άλογα είναι πράσινα", και είναι επίσης αλήθεια πως "Ο Ντορής είναι άλογο", τότε η πρόταση "Ο Ντορής είναι πράσινος" είναι αληθινή. Αν όμως δεν είναι όλα τα άλογα πράσινα, ή ο Ντορής δεν είναι άλογο, τότε δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα αν ο Ντορής είναι ή όχι πράσινος. Παρ' όλ' αυτά, είτε Ο Ντορής είναι πράσινος, είτε ο Ντορής δεν είναι πράσινος, το επιχείρημα παραμένει λογικό.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...