Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

"Μαθηματική απόδειξη πως ο Πάσχος Μανδραβέλης είναι ΚΤΗΝΟΣ!" ή "Πράσσειν Άλογα" ή "Περί λογικής"

Έχω βαρεθεί όλους εκείνους που επικαλούνται τη λογική και τα λογικά επιχειρήματα για να τεκμηριώσουν την αλήθεια του συμπεράσματός τους. Θα κάνω, λοιπόν, την παρουσίαση ενός λογικού επιχειρήματος:
Προκείμενη Α: Όλα τα άλογα είναι πράσινα
Προκείμενη Β: Ο Ντορής είναι άλογο
Συμπέρασμα Γ: Ο Ντορής είναι πράσινος
Από τις Προκείμενες Α και Β, πράγματι προκύπτει με τη χρήση της λογικής το Συμπέρασμα Γ. Το γεγονός, όμως, ότι αυτό αποτελεί ένα λογικό επιχείρημα και προκύπτει λογικά το συμπέρασμα "Ο Ντορής είναι πράσινος" από τις προκείμενες Α και Β, δεν καθιστά το συμπέρασμα αυτό αληθές. Αυτό που εξασφαλίζει η χρήση του λογικού επιχειρήματος είναι μόνο το εξής: Εάν είναι αλήθεια πως "Όλα τα άλογα είναι πράσινα", και είναι επίσης αλήθεια πως "Ο Ντορής είναι άλογο", τότε η πρόταση "Ο Ντορής είναι πράσινος" είναι αληθινή. Αν όμως δεν είναι όλα τα άλογα πράσινα, ή ο Ντορής δεν είναι άλογο, τότε δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα αν ο Ντορής είναι ή όχι πράσινος. Παρ' όλ' αυτά, είτε Ο Ντορής είναι πράσινος, είτε ο Ντορής δεν είναι πράσινος, το επιχείρημα παραμένει λογικό.
Οπότε φίλε που επικαλείσαι τη λογική, το λογικό επιχείρημα είναι εργαλείο μεταφοράς της αλήθειας από τις προκείμενες στο συμπέρασμα, δεν είναι ένας μηχανισμός που καθιστά αληθή τα συμπεράσματα. Αυτό που στην πραγματικότητα καθιστά αληθές το συμπέρασμα, δεν είναι το λογικό επιχείρημα, αλλά η αλήθεια των προκειμένων σου.
Επίσης, επειδή η χρήση των λέξεων στην καθημερινή ζωή, διαφέρει από την χρήση των μαθηματικών όρων, οι διάφοροι που το παίζουν μορφωμένοι και έξυπνοι, "επώνυμοι", "δημοσιογράφοι", "ακαδημαϊκοί", "φιλόσοφοι", "πολιτικοί", "οικονομολόγοι", "κεφαλαιοκράτες", και όποιοι άλλοι παπαγάλοι τους, γνωρίζοντας αυτή την αμφισημία των λέξεων στην καθημερινή ζωή, σκαρώνουν επιστημονικοφανή άρθρα, και βγάζουν λογικά συμπεράσματα, από "αληθείς" προκείμενες, για να κάνουν την ελεεινή προπαγάνδα τους.
Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τα φθηνά κολπάκια του συστήματος, για να αποδείξω την αλήθεια του τίτλου, και να καταδείξω αυτό που υποστήριξα. Θα χρησιμοποιήσω τον συγκεκριμένο άνθρωπο, επειδή θεωρώ πως μια χώρα που στις πανελλήνιες εξετάσεις, εξετάζει τους μαθητές στη Νεοελληνική Γλώσσα, πάνω σε άρθρο του Πάσχου Μανδραβέλη, έχει πιάσει πάτο:
Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο, άρα είναι αληθής η πρώτη προκείμενη: "Όλοι οι άνθρωποι είναι ζώα". Η δεύτερη προκείμενη (πέρα από τις όποιες συναισθηματικές αντιρρήσεις) είναι επίσης αληθής: "Ο Πάσχος Μανδραβέλης είναι άνθρωπος". Ποιο είναι το λογικό συμπέρασμα: "Ο Πάσχος Μανδραβέλης είναι ζώο". Επειδή αυτό είναι ένα λογικό επιχείρημα, και οι προκείμενες είναι αληθείς, κατά συνέπεια και το συμπέρασμα "Ο Πάσχος Μανδραβέλης είναι ζώο" είναι αποδεδειγμένα αληθές. Επειδή ανέφερα και το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, συνώνυμο της λέξης "ζώο" είναι η λέξη "κτήνος". Συνεπώς η αλήθεια του συμπεράσματος παραμένει αν αλλάξω μια λέξη με ένα συνώνυμό της. Άρα "Ο Πάσχος Μανδραβέλης είναι κτήνος". Όπερ Έδει Δείξαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...